Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 Εγκεκριμένο Σύστημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  English (United States)  Ελληνικά (Ελλάδα) 

Οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου
Οφέλη από την ανακύκλωση πλαστικού
Οφέλη από την ανακύκλωση γυαλιού
 Media Gallery

  
 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ  
 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Βασική συνιστώσα του προγράμματος ανάπτυξης του Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει, ότι για την επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής στη διαδικασία της ανακύκλωσης πρέπει να βελτιωθεί η περιβαλλοντική συμπεριφορά των πολιτών. Καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή της συμπεριφοράς είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στους νέους ανθρώπους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι βασικές συνιστώσες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 
   

 

Σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με χρήση ειδικού έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού

Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης, για την προώθηση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης

  
Εκπαιδευτικό Οπτικοακουστικό Υλικό
«Η Κέλλυ και η Ανταποδοτική Ανακύκλωση»

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ♦ Λ. Συγγρού 12, 117 42, Αθήνα ♦ info@antapodotiki.gr

 

κορυφή σελίδας    

    Copyright © 2009 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ