Βασική συνιστώσα του προγράμματος ανάπτυξης του Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποτελούν τα Προγράμματα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Κυρίαρχο πλεονέκτημα του Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην επίτευξη εξαιρετικά σημαντικής συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης, είναι ο συνεχής δίαυλος επικοινωνίας με τους καταναλωτές, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Ως αποτέλεσμα, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει μετατρέψει τη διαδικασία της ανακύκλωσης, σε διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες, όπου σε ένα καθαρό και ελκυστικό χώρο, οι δημότες ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, μέσα από μία διαδικασία που όλοι κερδίζουν, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

 Οι στόχοι των Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
 Τα Προγράμματα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
 Μεγάλες Εκδηλώσεις και Μεγάλοι Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης
 Ανακήρυξη Πρεσβευτών Ανακύκλωσης
 Τοπικές Εκδηλώσεις και Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης
 Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων
 Διανομή και προβολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
 Τηλεφωνική γραμμή ανακύκλωσης
 Άλλες δράσεις