Σημαντική Ενημέρωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Από τη Δευτέρα 27.04.2020 έως και την Πέμπτη 14.05.2020 βρίσκεται σε εξέλιξη η συστημική αναβάθμιση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης αλλά και των ταμειακών συστημάτων της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για την εξαργύρωση των κουπονιών ανταποδοτικού αντιτίμου.

Για το λόγο αυτό, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ εξαργύρωση των κουπονιών ανταποδοτικού αντιτίμου στα καταστήματα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Τα κουπόνια που εκδίδονται κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα
θα κρατούνται από τους ανακυκλωτές και θα υπάρξει εμπρόθεσμη ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης αυτών.

Back to TOP