Συνεργασία με Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Συνεργασία με Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σε χώρους συνάθροισης κοινού, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος & μαζικής εστίασης, τουριστικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες του Δημοσίου κ.α. ξεκινά το Πρόγραμμα Συλλογής και Μεταφοράς Πλαστικών, Μεταλλικών και Γυάλινων Συσκευασιών που καταναλώνονται και απορρίπτονται. Τοποθετούνται κάδοι, οι οποίοι είναι ειδικές μεταλλικές βάσεις με εγκοπή στο επάνω τμήμα τους για τη συλλογή συσκευασιών. Σε κάθε κάδο αναγράφεται ευκρινώς ότι ανακυκλώνονται μόνο συσκευασίες από πλαστικό και μέταλλο ή γυαλί.

 
Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Πλαστικών, Μεταλλικών και Γυάλινων Συσκευασιών έχει εγκριθεί από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) για να οργανώσει και να προωθήσει την ανακύκλωση συσκευασιών σε όλη τη χώρα, με τη χρήση των Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του Νόμου 4496/2017.

 
Η συλλογή των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών από το κατάστημα γίνεται σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), οι οποίες παραλαμβάνουν τις συλλεχθείσες συσκευασίες και τις ανακυκλώνουν στα Σπιτάκια Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ή στα Πάρκα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

 
Αιγίδες Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Πλαστικών, Μεταλλικών και Γυάλινων Συσκευασιών υλοποιείται με την υποστήριξη, συμμετοχή και την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

 

Δείτε εδώ την ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

Δείτε εδώ τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Back to TOP