Χρήσιμες συνδέσεις

Χρήσιμες συνδέσεις

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας στα θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση και στην κυκλική οικονομία, αξιοποιήστε τις παρακάτω χρήσιμες συνδέσεις:
 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

https://ec.europa.eu/info/departments/environment_el


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
http://www.ypeka.gr/

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

https://reloopplatform.eu/

Back to TOP