Τα Οφέλη της Ανακύκλωσης

Tα οφέλη της Ανακύκλωσης

Με την ανακύκλωση επιτυγχάνουμε μόνο οφέλη και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικά.

Με τη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης, συμμετέχετε και εσείς, ώστε:

Να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον

Να εξοικονομείται ενέργεια, γιατί όταν για την παραγωγή κάποιου υλικού χρησιμοποιείται ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, απαιτείται πολύ λιγότερη ενέργεια από το εάν θα ακολουθούνταν ο πλήρης κύκλος παραγωγής

Να εξοικονομείται πρώτη ύλη, γιατί τα ανακυκλωμένα υλικά αντικαθιστούν την πρώτη ύλη που απαιτείται για την παραγωγή υλικών

Η ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός υλικού που, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο, δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα. Έτσι, αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε στον οικονομικό κύκλο, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Οφέλη από την Ανακύκλωση του αλουμινίου

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών αλουμινίου

1. Δεν γίνεται εξόρυξη 4,57 τόνων βωξίτη, και

2. Εξοικονομούνται 700 κιλά πετρελαίου που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του αλουμινίου.

 Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει 1 κουτί από αλουμίνιο μπορεί:

- Να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες

- Να δείτε τηλεόραση για 3 ώρες

- Να ανάβει μία λάμπα 60Watt για 5 ώρες

- Να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες

Οφέλη από την Ανακύκλωση του πλαστικού

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών πλαστικού

1. Δεν θα απαιτηθούν 500 έτη για να αποσυντεθούν από το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές, και

2. Δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά αερίων που δημιουργούνται με την παραγωγή του πλαστικού και συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οφέλη από την Ανακύκλωση του γυαλιού

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών γυαλιού

1. Εξοικονομούνται 12 κιλά πετρέλαιο, που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του γυαλιού, και

2. Δεν καταναλώνεται η άμμος των υδροβιοτόπων.

Οφέλη από την Ανακύκλωση του χαρτιού


Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών χαρτιού

1. Δεν κόβονται 17 δέντρα, και

2. Εξοικονομούνται 130 κιλά πετρέλαιο, που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του χαρτιού.

Back to TOP